Nopein lypsy

Puhtaat, kuivat, stimuloidut vetimet - hyvän utareterveyden perusta

VMS on tanskalaisen tutkimuksen mukaan nopein lypsyrobotti. VMS tekee esikäsittelyn perusteellisesti, jonka ansiosta maito laskeutuu nopeasti ja kokonaislypsyaika on lyhin. VMS esikäsittelee jokaisen neljänneksen erikseen vuorotellen lämpimällä vedellä ja ilmalla. Pesu, suihkeet ja kuivaus tehdään erillisellä pesukupilla ennen lypsyä. Täysin erillinen vedinpesukuppi varmistaa sen, että pesuvettä ja esilypsyä maitoa ei koskaan pääse maitoputkistoon.

Hyvä esikäsittely on nostaa lehmän oksitosiinipitoisuuden korkealle, jonka ansiosta maito laskeutuu ja lypsy on nopeaa. VMS:n pesukuppi tekee esikäsittelyn tehokkaasti. Tällöin lypsy nopeutuu ja robotin kapasiteetti paranee.

Hyvän esikäsittelyn ansiosta:

 • Parempi maidonvirtaus
 • Lyhyt lypsyaika
 • Aikaisempi irrotus
 • Erittäin hyvä utareterveys
 • Enemmän lypsyjä ja maitoa robottia kohti!

10 etua VMS:n vedinten esivalmistelusta

 1. Maitoputkistoista erotettu erillinen järjestelmä
 2. Ei esilypsyä lypsyn vedinkupeilla
 3. Todistetusti yhtä hyvä tai jopa parempi pesutulos kuin käsinpesussa
 4. Intensiivinen aktiivinen ihon puhdistus (alipaine + vesi + ilma)
 5. Alentaa todistetusti bakteerimääriä vetimen pinnalla muita menetelmiä paremmin
 6. Erityiset toimintatavat likaisten vedinten pesua varten
 7. Taloudellinen käyttää, kemikaaleja ei tarvita
 8. Mitään harjoja ei tarvitse vaihtaa tai desinfioida säännöllisin väliajoin
 9. Täydellinen stimulointi ja maidon laskeutumisen ajoitus lyhentävät lypsyaikaa ja vähentävät loppumaidon määrää
 10. Kultaista sääntöä "kiinnitä vain puhtaisiin ja kuiviin vetimiin" noudatetaan hyvin.

VMS on tanskalaisen tutkimuksen mukaan nopein lypsyrobotti

Tanskalainen Lantbrugsinfo on julkaissut tutkimuksen, jonka mukaan VMS on nopein lypsyrobotti. Tutkimuksessa selvitettin  mm. kauanko maito-kg:n lypsämiseen kului mitattuna esikäsittelyn alusta viimeisen lypsykupin irrotukseen. Se kertoo lypsyrobotin kapasiteetistä.

Linkki julkaisuun

 

Enemmän lehmiä VMS:ää kohti riippumattomassa virolaisessa tutkimuksessa

Joitakin tutkimuksen johtopäätöksiä:

Suurimmat erot esiintyivät lehmien määrässä robottia kohti, keskiarvo oli 8,7 lehmää enemmän robottia kohti DeLavalin VMS:ssä kuin LELY-robottitiloilla.  

Myös eri robottityyppien lypsynopeuksissa oli huomattavia eroja. DeLaval-robotin nopeus oli keskimäärin 1,39 kg/minuutissa korkeampi kuin LELY-robotin.

Suurempi lypsynopeus ei lisännyt lääkityksen todennäköisyyttä, vaan hitaamman lypsynopeuden ryhmässä suurempi osa lehmistä tarvitsi lääkitystä.

Lue lisää tutkimuksesta (viroksi ja englanniksi)

Viron maatalousyliopisto

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.