VMS ja maidon jäähdytys

Perinteisissä lypsyjärjestelmissä tilasäiliötä täytetään kymmenen prosenttia sen tilavuudesta ennen maidon jäähdytyksen aloittamista.

Esimerkiksi 6 000 litran tilasäiliössä tämä merkitsee, että tarvitaan 600 litraa maitoa, ennen kuin jäähdytys voi alkaa ilman että maito jäätyy. Maidon jäätyminen huonontaa vakavasti sen proteiinirakennetta, vaikuttaen sekä makuun että ulkonäköön. Tämä laadun heikkeneminen vähentää luonnollisesti maidosta saatavia tuloja.

DeLaval-tilasäiliöt on suunniteltu siten, että ne aloittavat jäähdytyksen automaattisesti, kun säiliöstä on täyttynyt viisi prosenttia. Keskimääräisen virtausmäärän ollessa robottilypsyjärjestelmissä 1,6 litraa minuutissa tämän jäähdytyksen minimirajan saavuttaminen kestäisi yli kolme tuntia, tai vielä kauemmin säiliöiden ollessa suurempia. Tämä aika on liian pitkä: maidon laatua ei voida ylläpitää käyttämällä perinteisiä automaattilypsyn maidonsiirron jäähdytysjärjestelmiä.

Automaattilypsy on tuonut uusia haasteita jäähdytykselle, koska se siirtää maitoa säiliöön epäsäännöllisin välein ja virtaustasot vaihtelevat. Lisäksi lehmät pitävät säännöllisistä rutiineista ja siitä, että lypsy ei keskeydy, vaikka tilasäiliö on tyhjennettävä ja pestävä.

DeLaval on vastannut tähän haasteeseen kehittämällä kaksi jäähdytysjärjestelmää, joita käytetään DeLaval VMS -järjestelmän kanssa ja jotka säilyttävät maidon laadun:

  1. DeLaval FCC -virtausohjattu jäähdytys. Tämä on DeLaval VMS-lypsyjärjestelmän ainutlaatuinen jäähdytysmenetelmä, joka perustuu patentoituun virtausnopeuden mukaiseen jäähdytyksen ohjaukseen. Siinä VMS ilmoittaa tilasäiliölle siihen toimitetun maitomäärän. Säiliö säätää sitten jäähdytyskapasiteettinsa sopivaksi tälle maitomäärälle. Tällä estetään jäätyminen, kun lypsy aloitetaan tyhjään säiliöön.
  2. DeLaval BVV- ja BCC -puskuriohjattu jäähdytys. Nämä ratkaisut on saatavana eri kokoisin puskurisäiliöin ja jäähdytysratkaisuin. Nämä järjestelmät on suunniteltu toimimaan ympäri vuorokauden ja erillisinä ratkaisuina DeLaval VMS- ja kaikissa AMS-järjestelmissä.

DeLaval tekee sen helpoksi

Maidonkeruu voi tapahtua mihin aikaan tahansa päivästä ja maidonkuljettajan on painettava vain muutamia painikkeita. Mitään osia ei tarvitse siirtää eikä puhdistaa käsin. Järjestelmä lähettää hälytyksen, jos se tunnistaa odottamattoman virheen, näin voidaan ryhtyä ehkäiseviin toimenpiteisiin ennen vakavan ongelman syntymistä. Maidon ja pesuveden ohjaus automaattiventtiileillä säästää arvokasta aikaasi ja tuottaa mielenrauhaa.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.