AMR™ -järjestelmän kuvaus

Lehmän tulo

Lehmä tulee karusellirobotille tuloportin kautta. Valokennot kertovat lehmän paikan järjestelmään. Tämän jälkeen seuraava portti kääntää lehmän alustalla lopulliseen asentoon samaan aikaan, kun alusta kiertyy  seuraavaan pysähdyskohtaan vetimien valmistelua varten. Tämän jälkeen seuraava lehmä voi saapua edellisen takana karusellirobotille.

Vetimien valmistelu

Tuloportissa on tunnistus, joten lehmän vetimien paikat ovat tallennettuna muistiin valmistelua ja robottia varten. Sen jälkeen TOF-kamera hakee vetimien tarkat sijainnit ja puhdistaa jokaisen vetimen  erityisen vedinkupin avulla. Seuraavaksi kuppi irtaantuu hitaasti vetimestä, jolloin se samalla kuivaa vetimen. Pesukuppi ottaa myös alkusuihkeeet.

Robottivarret

Vedinkuppien kiinnitys

Alustan seuraava liike vie lehmän vedinkuppien kiinnitysrobotin kohdalle. Se poimii makasiinista magneettisella tarttujalla 2 kuppia kerrallaan ja kiinnittää ne vetimiin, yksi kerrallaan. Robotti käyttää ensin muistiin tallennettuja vetimien paikkatietoja, ja kiinnittää kameran avulla vedinkupit tarkasti paikalleen.

Jos järjestelmässä on 24 paikkaa, siinä on 2 robottia vetimien valmisteluun ja myös 2 robottia vedinkuppien kiinnittämiseen. Joten siis kaiken kaikkiaan 4 robottia tekee työtä samanaikaisesti 4 lehmään. Prosessi vie kultakin robotilta keskimäärin 20 - 30 sekuntia 2 vetimen osalta.

Lypsy

Lypsy käynnistyy heti, kun vedinkupit ovat kiinni vetimissä. Maitoa seurataan neljänneskohtaisesti tarkalla maitomittarilla, joka mittaa virtauksen, tuotoksen, värin ja johtavuuden. Makasiinissa olevat anturit seuraavat alipainetasoja neljänneksittäin. Kun maidonvirtaus lakkaa, tai kuppi irtoaa, kupit vetäytyvät yksitellen makasiiniin. Maksimi lypsyaka on noin 12 minuuttia. Jos tämä aika ei riitä lehmälle, jolla on iso tuotos (tai jokin muu syy), alusta voi pysähtyä ja odottaa tai se voi pakottaa kuppien irrottamisen. Tästä päättää käyttäjä määritellessään järjestelmän asetuksia.

Lypsyrobotit toiminnassa

Vedinhoitoaine

Vetimet voidaan suihkuttaa viimeisessä lypsyn pisteessä käyttäen sitä varten suunniteltua vetimien suihkutusrobottia.

Lehmä poistuu

Kun lehmä poistuu karusellilta poistumiskäytävään, se voidaan ohjata joko hoitoalueelle tai lypsyyn tuloalueelle.

Kupin huuhtelu

Poistumisen ja tulon välillä vedinkupit huuhdotaan vedellä sisä- ja ulkopuolelta (samalla tavalla kuin VMS-prosessissa).

AMR palkittiin EuroTier-näyttelyssä!

DeLaval kuvagalleria

DeLaval tuotefilmit YouTube-sivustolla

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.