AMR™ -järjestelmän kuvaus

Lehmän tulo

Lehmä tulee karusellirobotille kaksiosaisen portin kautta. Portti varmistaa, että alustalla on vain yksi lehmä kerralla. Jos lehmä epäröi alustalle astumista, portti painaa sitä hellästi muutaman kerran, jotta se oppii pysymään oikeassa välissä. Valokennot kertovat lehmän paikan järjestelmään. Tämän jälkeen seuraava portti kääntää lehmän alustalla lopulliseen asentoon samaan aikaan, kun alusta kiertyy  seuraavaan pysähdyskohtaan vetimien valmistelua varten. Tämän jälkeen seuraava lehmä voi saapua edellisen takana karusellirobotille.

Vetimien valmistelu

Tuloportissa on tunnistus, joten lehmän vetimien paikat ovat tallennettuna muistiin valmistelua ja robottia varten. Sen jälkeen laserkamera hakee vetimien tarkat sijainnit ja puhdistaa jokaisen vetimen  erityisen vedinkupin avulla. Seuraavaksi kuppi irtaantuu hitaasti vetimestä, jolloin se samalla kuivaa vetimen. Pesukuppi ottaa myös alkusuihkeeet.

Voit aloittaa yhdellä vetimien valmistelurobotilla ja yhdellä vedinkupit kiinnittävällä robotilla ja päästä 50 lehmän tuntikohtaiseen lypsymäärään.

Robottivarret

Vedinkuppien kiinnitys

Alustan seuraava liike vie lehmän vedinkuppien kiinnitysrobotin kohdalle. Se poimii makasiinista magneettisella tarttujalla 2 kuppia kerrallaan ja kiinnittää ne vetimiin, yksi kerrallaan. Robotti käyttää ensin muistiin tallennettuja vetimien paikkatietoja, ja asettaa seuraavaksi laserkameran avulla vedinkupit tarkasti paikalleen.

Jos järjestelmässä on 24 paikkaa, siinä voi olla 2 robottia vetimien valmisteluun ja myös 2 robottia vedinkuppien kiinnittämiseen. Joten siis kaiken kaikkiaan 4 robottia tekee työtä samanaikaisesti 4 lehmään. Prosessi vie kultakin robotilta keskimäärin 20 - 30 sekuntia 2 vetimen osalta. Niiden kapasiteetti on noin 90 lehmää/tunti, kun valmisteluun on 2 ja vetimien kiinnittämiseen 2 robottia.

Lypsy

Lypsy käynnistyy heti, kun vedinkupit ovat kiinni vetimissä. Maitoa seurataan neljänneksittäin optisella maitomittarilla, joka mittaa virtauksen, tuotoksen, veren ja johtavuuden. Makasiinissa olevat anturit seuraavat alipainetasoja neljänneksittäin. Kun maidonvirtaus lakkaa, tai kuppi irtoaa, kupit vetäytyvät yksitellen makasiiniin. Maksimi lypsyaka on noin 12 minuuttia. Jos tämä aika ei riitä lehmälle, jolla on iso tuotos (tai jokin muu syy), alusta voi pysähtyä ja odottaa tai se voi pakottaa kuppien irrottamisen. Tästä päättää käyttäjä määritellessään järjestelmän konfigurointiasetuksia.

DeLaval AMR™ sopii karjoille, jonka pääluku ylittää 300 lehmää. Ensimmäisillä kaupallisilla karusellityyppisillä lypsyasemilla on suurimmillaan 90 lehmän tuntikapasiteetti vaihdellen sen mukaan, miten monta robottia niihin on asennettu.

Lypsyrobotit toiminnassa

Vedinhoitoaine

Vetimet voidaan suihkuttaa viimeisessä lypsyn pisteessä käyttäen sitä varten suunniteltua vetimien suihkutusrobottia.

Lehmä poistuu

Kun lehmä poistuu karusellilta poistumiskäytävään, se voidaan ohjata joko hoitoalueelle tai lypsyyn tuloalueelle.

Kupin huuhtelu

Poistumisen ja tulon välillä vedinkupit huuhdotaan vedellä sisä- ja ulkopuolelta (samalla tavalla kuin VMS-prosessissa).

AMR palkittiin EuroTier-näyttelyssä!

DeLaval kuvagalleria

DeLaval tuotefilmit YouTube-sivustolla

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.