DeLaval kattopuhallin PV600

Sopivuus:

DeLaval lypsyaseman kattopuhallin soveltuu käytettäväksi lypsyasemilla ja eläintiloissa. Puhallin vähentää kärpästen määrää ja parantaa näin työympäristöä.

 

Etuja

  • Parempi ilmanvaihto
  • Vähemmän kärpästen aiheuttamaa ärsytystä ihmisille ja eläimille
  • Viilentävä vaikutus kesällä, nopeampi kuivuminen, ilman pienempi ammoniakkipitoisuus ja vähemmän kondenssivettä talvella
  • Rauhallisemmat eläimet, vähemmän lypsinten alaspotkimista lypsyaikana
  • Matalat asennus- ja käyttökustannukset

Tuuletus parantaa eläinten hyvinvointia
Ilman vaihtuminen on yksi ilmanvaihdon perusvaatimuksista. Tehokkaan ilman kierrättämisen lisäksi navettaan on saatava uutta happea ja sieltä on poistettava lämpöä ja ammoniakkia.
Tämän varmistamiseksi kattoon voidaan asentaa DeLaval PV600-kattotuulettimia. Tuulettimien luoma ilmavirta on kärpäsistä epämiellyttävää, jolloin niiden määrä tuuletinten kantoalueella vähenee. Ilmavirta suuntautuu tuulettimen lavoista lähes suoraan kohti lattiaa. Lattianrajassa ilmavirtaus kääntyy lattian suuntaiseksi. Ilman nopeus on suurin alhaalla lattialla ja vähenee seiniä lähestyttäessä. Tämä luo ilman kierron ja tasoittaa huoneen lämpötilaa.


Kesällä tuuletin parantaa ilmanvaihtoa, joka lisää viileyden tuntua. Talvella se jakaa kattoon nousseen lämmön tasaisemmin ympäri navettaa. Tämä laskee lämmityskustannuksia, nopeuttaa
kuivumista ja vähentää haitallisten kaasujen määrää. Lämmin ja kuiva ilma vähentää myös kondenssiveden tiivistymistä rakennuksen kylmille pinnoille.


Vähemmän kärpäsiä – enemmän mukavuutta
DeLaval PV600 kattopuhallin ei ainoastaan paranna ilmanvaihtoa, vaan myös rajoittaa kärpästen määrää esimerkiksi lypsyasemalla. Vähentynyt kärpäsmäärä tarkoittaa
rauhallisempia lehmiä, vähemmän sotkevien häntien heiluttelua, vähemmän irtipotkittuja lypsimiä ja lypsäjän lisääntynyttä työskentelymukavuutta. Lypsäjän työolosuhteet säilyvät kesäisin viileämpinä ja ilma raikkaampana ilman lantakaasuja.

Lataa:

Kattopuhallin 4.97 LR

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.