Tuotannon ohjaaminen

Sanakirja määrittelee johtamisen seuraavasti: "johtaminen, jonkin ohjaaminen tai valvominen (liiketoimintana)". Määritelmä on melko laaja ja sitä voidaan soveltaa useimpiin johtamistilanteisiin.

"Johtaminen on laaja-alaista toimintaa. Siinä on kyse ihmisten resurssien yhdistämisestä ja koordinoinnista niin, että voidaan tuottaa hyödyke tai palvelu, jota asiakkaat haluavat ja jota voidaan tarjota hinnalla, jonka asiakkaat maksavat. Samalla mukana olevien henkilöiden työympäristöstä tehdään miellyttävä ja hyväksyttävä". 

Maitotilan tai minkä tahansa muun pienyrityksen johtaminen eroaa joissakin suhteissa suuren yrityksen johtamisesta. Toisin kuin isossa firmassa, maidontuottaja asettaa yleensä omat tavoitteensa, hoitaa yrityksen johdon ja tekee työt kokonaan tai osittain itse. Siksi johtamisen erottaminen työnteosta on vaikeaa. Molempia tehtäviä voidaan myös suorittaa samanaikaisesti. Esimerkiksi päivän töitä voidaan suunnitella lypsyn aikana. Kun niin tehdään, on aina olemassa riski, että välitön työvoiman tarve asettaa johtamisen toissijaiseen asemaan, jolloin johtamiseen liittyviä päätöksiä lykätään ja ne viivästyvät. Siksi suosittelemme käyttämään säännöllisesti jonkin verran aikaa "puhtaaseen" johtamiseen. 

Yrityksen koosta riippumatta kaikkeen johtamiseen liittyy päätöksentekoa ja valvontaa. Hyvälle johtajalle on ominaista hyvien päätösten tekeminen. Kaikki johtajan tekemät päätökset eivät välttämättä ole tyydyttäviä, mutta mitä useampi päätös tehdään tietopohjalta, sitä todennäköisemmin tulos on positiivinen. 

Mutta miten hyviä päätöksiä tehdään, ja miten tiedämme, että vaikutus oli se mitä haettiin? 

Päätöksentekoa voidaan kuvailla jatkuvana prosessina. Prosessi alkaa tarkkailulla. Mahdollisen ongelman havaitsemista helpottaa avainparametrien mittaaminen ja niiden vertaaminen arkistoihin. 

Kun ongelma on havaittu ja ymmärretty, on arvioitava sen eri ratkaisuvaihtoehtoja. Tähän sisältyy kunkin vaihtoehdon vaikutusten arviointi ja vertaaminen yksilöllisiin tavoitteisiin. Voi olla, että vaihtoehto on jo itsestään selvä (esim. valinta, käytetäänkö lääkkeitä vai ei), mutta valitseminen voi olla myös monimutkaisempaa (esim. ruokintastrategian valinta). Kun valinta on tehty ja otettu käyttöön, vaikutuksia täytyy tarkkailla ja valvoa tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi. Jos näin ei tehdä, prosessi voidaan joutua käymään läpi uudelleen, kunnes tulos on tyydyttävä.

 

Kiinnostuitko? Lue lisää DeLaval navetan rakentamisesta, VMS -lypsyrobottinavetan päivärutiineista ja kannattavuuden parantamisesta VMS lypsyrobottinavetassa!

Tilaa haluamasi ilmainen kirja ohessa olevalla tilauslomakkeella!

VMS I -kirja  Navetan pohjaratkaisun valinta  on tarkoitettu sinulle, jos vielä mietit navetan rakentamista ja ratkaisuja. Kirja sisältää kaikki navetan suunnittelussa huomioon otettavat seikat erotteluporttien sijainnista ilmanvaihtoon.

VMS II -kirja Aloittaminen ja päivärutiinit on tarkoitettu sinulle, joka olet juuri hankkinut DeLaval VMS lypsyrobotin. Kirja sisältää ohjeita siirtymisestä robottilypsyyn ja tarkistuslistoja kertakäynti-, päivä- ja viikkorutiineista. 

VMS III -kirja Tulosten parantaminen sisältää tärkeää tieto maidon laadun ja eläinten terveyden säilyttämisestä, ruokinnasta, laiduntamisesta ja tilan hoidosta

 

Uusia VMS kirjoja tilattavissa!

VMS I -kirja  Navetan pohjaratkaisun valinta 

VMS II -kirja Aloittaminen ja päivärutiinit

VMS III -kirja Tulosten parantaminen

  

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.